Hizmetlerimiz

Ekinci Economics Consulting (EEC) bireysel ve kurumsal bazda makroekonomik danışmanlık veren bir firmadır.

Daha önce Londra’da ortaklaşa çalıştığı Trusted Sources Ltd. Şti. ile kurduğu ortaklığı 2012 yılının Aralık ayında genişleterek İstanbul’da bağımsız makroekonomik danışmanlık şirketi olarak kurulan EEC 2012 Aralık ayından bu yana sadece Londra bazlı Trusted Sources Ltd. şirketinin danışanlarına değil aynı zamanda kendi danışanlarına da hizmet verebilmektedir.

Ekinci Economics Consulting (EEC) danışanları genelde Türkiye’deki küçük-orta yatırımcılardan, KOBİ’lerden, sektör-spesifik bağımsız araştırmaya ihtiyacı olan büyük firmalardan, kendi portföyünü yöneten büyük yatırımcılardan, yabancı menşeli bankalardan, yabancı araştırma şirketlerinden, Türkiye’de yerleşik küçük-orta ölçekli yabancı firmalardan, bankalardan, üniversitelerden, yazılı medyadan ve eğitim kurumlarından oluşmuştur.

Akademik Sistem

Ekinci Economics Consulting araştırma hizmetinin ayırıcı özelliği Londra’da bağımsız araştırma firmalarında uzun yıllar edindiği top-down analiz yöntemini uygulamasıdır. Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ile de ortaklaşa çalışan EEC, araştırmalarında çoklukla akademik uzmanlık alanlarını kullanmaktadır.

Ekinci Economics Consulting kendi sektör raporlarında Londra’da bağımsız araştırma şirketlerinin kullandığı top-down analiz olarak adlandırdıkları analiz yönteminden faydalanmaktadır. Şirketin bir diğer kuvvetli yönü bu websitesinde “”Deneyimlerimiz”” bölümünde örneklerini bulacağınız öngörülerinin tutarlılığındaki başarı oranıdır ki özellikle karar alma dönemlerinde EEC’nin raporlarından yararlanan aboneler yıllarca bu raporların ürettiği analizlerden memnun kalmışlardır (Referanslar bölümü için tr.ekincieconomics.com/referanslarimiz/ ).

Finansal Piyasalar ve Bütçeleme

Genel anlamda makroekonomik araştırma yapan EEC buradaki gelişmelerin finansal piyasalara olan etkisini değerlendirmektedir.

Bununla birlikte bir-beş-on yıllık bütçeleme yapan Türkiye’deki yabancı şirketler, bütçeleme dönemlerinde veyahut yıl boyunca EEC’nin öngörülerinden ve prezantasyonlarından (sunum/yönetim kurulu sunumları) yararlanmaktadır.

Yurtdışı Araştırma Raporları

ABD, Avrupa Birliği, Asya ve Türkiye piyasaları konusunda uzman kadroya sahip olan EEC aynı zamanda Ortadoğu ülkelerinden Irak, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ekonomileri ve piyasaları hakkında düzenli araştırma raporları çıkarmakta bu ülkeler hakkında danışmanlık vermektedir.

Sadece danışanın özeline..

EEC’nin raporları danışan firma veya danışan kişinin özeline, e-mail adreslerine gönderilmektedir. EEC, şirket olarak herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmaz.

EEC’nin raporlarındaki metin ve grafikler de dâhil olmak üzere telif hakkı korumasına tabidir. EEC’nin raporları şirket yöneticisinin izni olmadan iletilemez, yayınlanamaz, alenen gösterilemez ve uyarlanamaz.